Дојдоа специјално од Егејска Македонија само за Влатко!!!

Please follow and like us:
Pin Share

По повод новиот проект на Влатко Миладиноски заедно со Златко и нивната група “Intermezzo” играорците од фолклорната група “Мирка Гинова” од Егејска Македонија,дојдоа специјално и се појавија во новото видео… Влатко покрај другите обработки,дел од песните посвети баш на нив и на сите Македонци од тој дел!!! “Обостраното почитување е повеке од јасно и секако дека продолжува меѓусебната соработка.” Изјавија Влатко заедно со неговите гости за екипата од ИН ТВ.!!!!

Please follow and like us:
Pin Share