Како да се пријавите на новото Македонско Талент шоу “Нови и млади”!?

noviimladi@yahoo.com

1. На истоимениот емаил пуштате видео клип со една строфа од народна песна по ваш избор во придружба на еден интсрумент

2 .Оставате лични податоци за возраста и тел број за контакт

3 Возрасната рамка на кандидатите би се движела од 16 до 25 годисна возраст
Што знаци да не е помлад од 16 години и да не е постар од 25 години
Може да има толеранција од неполна година под и над возрасната рамка

Погледнетего видеото

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*