Articles by Vesna Bastovanska

Македонија

Гоце –Бананата: Имам желба да ја посетам дијаспората во другите земји каде што има македонци

Подготвува нов албум кој ќе има промоција како во родната Македонија, така и во далечната Австралија каде што Гоце Петрески Бананата жвее и работи. Неговото…