October 2018

Македонија

Маестралци горди на јубилејниот концерт од 30 години музичка кариера

Ова година ја одбележаа посебно со својот јубилеен концерт во кој заокружија триесет години од својата муичка кариера. Битолскиот оркестар “Маестрал” сеуште е со топли…