September 20, 2018

Македонија

Петар: Црпам инспирација од македонската култура и фолклор

По промоцијата на заедничката соработка на музички план помеѓу врвниот охридски виолинист Џеват Рамаданоски и младиот музичар во Австралија Петар Јованов, се пројавиле бројни понуди…